Matilda Andersson
Caroline Nilsson
Johan Lundell

Om oss

Helsingborg Convention & Event Bureau är en objektiv och kostnadsfri resurs som hjälper dig med tips och råd samt koordinerar dina kontakter i mötes- och evenemangsstaden Helsingborg. Vi finns där med glädje, engagemang och stöd – från start till uppföljning.

Helsingborg Convention & Event Bureau har stark lokal förankring och lång erfarenhet av att värva större möten och evenemang. Evenemang och möten är viktiga inkomstkällor och skyltfönster för Helsingborg. Den nationella och internationella konkurrensen blir tuffare för varje år. Genom ett proaktivt försäljningsarbete bidrar Helsingborg Convention & Event Bureau till en fortsatt positiv utveckling av staden som en mötes- och evenemangsdestination. Vi arbetar utifrån ett helhetskoncept där vi samarbetar med alla anläggningar, som hotell, mötesanläggningar och transportföretag.

Tillsammans kan vi skräddarsy en lösning för dina önskemål och krav för att ditt möte eller evenemang ska bli så bra som möjligt!

Följande tjänster kan vi bistå dig med:

  • Vi projektleder och producerar ansökningar.
  • Vi visar upp Helsingborg och stadens faciliteter som mötesanläggningar, hotell och restauranger för beslutsfattare.
  • Vi ger professionella tips och råd i samband med planering av mötet/evenemanget.
  • Vi blockerar hotellrum samt evenemangs- och mötesplatser för att säkerställa kapacitet.
  • Vi bistår med kontakter i Helsingborg som är relevanta för dig.
  • Vi hjälper er att föreslå sociala program och/eller kringaktiviteter i staden.

Helsingborg har en evenemangsfond som alla har möjlighet att ansöka om stöd hos för det evenemang eller möte som ska förläggas i staden.
Läs mer här

Arbetsprocess

Inledande research

Omvärldsbevakning, lokala och nationella nätverk, prospect men även befintliga kunder. Samhällsekonomiska och företagsekonomiska effekter.

Lokal värd/lokal förankring

Såväl evenemang som möten måste i de flesta fall förankras i en lokal värd för fortsatt arbete.

Rättighetsinnehavaren

Evenemang och möten roterar i de flesta fall i Sverige, Europa eller världen. Här finns en rättighetsinnehavare som sätter ramarna för hur evenemanget på plats ska genomföras.

Kapacitet och ekonomisk analys

Här vägs insats mot resultat utifrån olika aspekter.

Bid/Ansökan

Vi presenterar ett upplägg för Helsingborg i konkurrens med andra potentiella världsstäder.

Site inspection/visning

Rättighetsinnehavaren/huvudarrangören besöker Helsingborg för att på plats se och uppleva förutsättningarna.

Säkerställa kapacitet

Om arrangören bedömer Helsingborg som en potentiell värdstad och vill gå vidare i processen säkerställer vi kapacitet till evenemanget i form av hotell, arenor och ytor i stadsrummet.

Avtal mellan kommun, förening och rättighetsinnehavaren

Ett avtal reglerar vår ekonomiska och arbetsmässiga insats.

Överlämning till PCO eller extern arrangör

När avtalsskrivning är klar och beslutet fattat om att förlägga evenemanget eller mötet i Helsingborg överlämnas kontakten med arrangören till en extern arrangör eller en PCO. I många fall har dessa redan involverats tidigare i arbetsprocessen.

Genomförande

PCO och/eller extern arrangör ansvarar för genomförande enligt skrivna avtal

Uppföljning

Vi följer upp resultatet mot vår insats. I utvalda fall görs turistekonomiska undersökningar bland deltagare.