Året som gått – Johan Lundell summerar

Helsingborg Convention Bureaus chef Johan Lundell berättar här i en artikel om hur förra året bjöd på en hel del utmaningar men också att det ser riktigt ljus och lovande ut framöver.

Verksamheten fick en tuff start 2019 då ett par av medarbetarna samtidigt gick vidare till nya uppdrag. Men tack vare lyckade nyrekryteringar och omstrukturering av verksamheten avslutas året på bästa möjliga vis. ”Jag ser väldigt mycket fram emot nästa år”, säger chefen Johan Lundell.

HCEB:s tionde år kunde ha blivit en tråkig historia. Men efter en spännande omorganisation och två nya kollegor har verksamheten fått en rivstart som gett goda resultat. Det bådar gott inför 2020.

– Åtta månader, alltså två tredjedelar av verksamhetsåret, har HCEB inte varit bemannat till fullo. Det får självklart konsekvenser när det gäller värvningarna. Antalet möten som vi har värvat i år är därför det lägsta vi uppnått under våra tio år. Men sedan vi fått samtliga nya medarbetare på plats har våra säljare fullt fokus på att avsluta affärer. Nu mår HCEB väldigt bra, bättre än på länge, summerar Johan Lundell verksamhetsåret 2019. Idag har verksamheten två säljare. Malin Hollgren är specialiserad på värvning av nationella och internationella möten (roterande kongresser). Henrik Gidlund fokuserar på evenemangssegmentet, både nationellt och internationellt. Han har dessutom ett utökat ansvar för HCEB och håller i den dagliga driften.

–Det innebär att medarbetarna får ta ett större ansvar generellt och därmed kan känna sig mer delaktiga i beslut. Jag kan släppa kontrollen lite, vilket både känns helt naturligt och ligger i linje med den tillitsbaserade styrmodell som Helsingborgs stad tillämpar. Det betyder att jag kan ägna mer tid åt de strategiska och destinationsövergripande frågorna. Det gör att vi blir mer effektiva och snabbare kan nå de mål som vi vill uppnå med HCEB, säger Johan Lundell. I samband med omorganiseringen av HCEB inrättades en helt ny funktion. Elin Lindström arbetar sedan augusti med administration, kommunikation och djupanalyser.

–Det här är en jätteviktig uppgift. Genom hennes analyser lär vi oss om våra värvningar och ökar skickligheten att göra ännu bättre värvningar i framtiden. Den nya tjänsten innebär på så sätt en kompetensutveckling av hela verksamheten. Det känns väldigt bra, säger Johan Lundell. Elin Lindström ansvarar även för kommunikationen av HCEB. En uppgift som är nog så viktig. Fortfarande är kännedomen om verksamheten relativt låg bland exempelvis stadens invånare.

–Vi behöver skapa en större medvetenhet om oss och varför vi gör det vi gör. Vårt uppdrag är att utveckla Helsingborg som destination genom värvning av evenemang och möten. Effekterna av dessa värvningar ska tillfalla invånarna och näringslivet i Helsingborg. På sikt tror jag en ökad kännedom om oss och vårt uppdrag kan innebära ytterligare utveckling av verksamheten, säger Johan Lundell. En av årets verkliga höjdpunkter var det nyligen avslutade EM i Curling som blev en stor framgång för den svenska curling-eliten (Svenskt guld till både damerna och herrarna!) såväl som för den lokala curling-föreningen, staden och HCEB.

–EM i curling har förflyttat Helsingborg som destination på många sätt. Näringslivet har haft ökade intäkter, den lokala Curling föreningen har vuxit på många plan, investeringar för framtiden är gjorda och Helsingborg har ännu en gång visat att vi kan göra alla typer av evenemang här, säger Johan Lundell. Förutom EM i Curling kunde Helsingborg välkomna ytterligare tre internationella mästerskap: U21-EM i Taekwondo, Para-EM i Bordtennis och VM i styrkelyft. Att arrangera så många stora internationella evenemang samma år är enligt Johan Lundell ovanligt för en stad i Helsingborgs storlek.

–Därför skulle jag vilja kalla 2019 för ”Mästerskapsåret”. Även om våren startade tufft så har vi tagit stora kliv framåt. Med vår nya organisation ser jag väldigt mycket fram emot nästa år och möjligheterna som stadsmässan H22 och kongressanläggningen Sea U för med sig.


Johan Lundell

Dela gärna med dig:
Tweet
Share