Covid-19

Helsingborg Convention & Event Bureau är en del av Helsingborgs Stad och följer stadens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer.
Mer information om stadens rekommendationer och riktlinjer hittar ni på Helsingborg Stads hemsida.
Är du arrangör av ett evenemang eller möte och vill veta hur stadens olika anläggningar arbetar för att skapa en trygg miljö för sina deltagare? Kontakta oss.