Hållbarhet

Välkommen till Sveriges bästa miljökommun

I Helsingborg finns en tydlig ambition och en bred politisk samsyn om att vi ska vara ledande inom miljö och hållbarhet. Det ger goda förutsättningar för en stadsutveckling som bottnar i ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. För sju år sedan antog staden vision Helsingborg 2035 där en av många målsättningar är att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2035. Läs mer om stadens hållbarhetsarbete.

I en socialt hållbar stad är gemenskap, jämlikhet, tolerans och trygghet viktigt. Trygghet i det offentliga rummet är därför en prioriterad fråga i Helsingborg. Sedan 2016 är vi anslutna till Purple Flag, en samverkansmodell som synliggör städer som på ett framgångsrikt sätt arbetar med att förbättra upplevelsen av säkerhet, tillgänglighet, utbud och utemiljöer. Genom Green Change Hbg jobbar vi för ett grönare Helsingborg. Här samlas aktörer som arbetar för ett hållbart samhälle med att få fler att engagera sig i omställningen.

 

Goda förutsättningar för dig som arrangör

Helsingborg stad jobbar aktivt och fokuserat med miljö- och hållbarhetsfrågor vilket underlättar för dig att göra ditt evenemang, möte eller kongress hållbart. Du har gångavstånd till det mesta och vi är stolta över att majoriteten av stadens hotell, anläggningar och företag arbetar med hållbarhet i sitt erbjudande till dig som kund.

 


Visste du att…

…Helsingborg de senaste fyra åren har blivit utsedd till Sveriges miljöbästa kommun?

…staden 2019 vann det Hållbara framtidspriset tillsammans med VA-bolaget NSVA?

…Kommunen prisats för sin satsning Tre rör ut, som är ett världsunikt avloppssystem i Oceanhamnen i Helsingborg?

…Helsingborg var en av finalisterna till European Green Capital 2023?

 

Vill du ha hjälp, bolla idéer eller prata hållbarhet i ditt möte? Kontakta oss!

Malin Hollgren – Projektledare
Helsingborg Convention & Event Bureau
Mejl: malin.hollgren@helsingborg.se
Tel: +46 730 55 04 48