Sveriges bästa miljökommun har hållbarhet i fokus

Under senare år har Helsingborg vid fyra tillfällen (åren 2017-2020) blivit utsedd till Sveriges miljöbästa kommun vilket är ett tydligt bevis på att vi arbetar i rätt riktning.

Helsingborg har arbetat med miljöfrågor i olika former i flera årtionden. Det finns en bred politisk samsyn i staden med en tydlig ambition att vi ska vara ledande inom miljö och hållbarhet. Här finns alla förutsättningar för en stadsutveckling som bottnar i ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. 2019 vann staden tillsammans med sitt VA-bolag NSVA det Hållbara framtidspriset. Kommunen fick pris för sin satsning Tre rör ut, ett världsunikt avloppssystem i Oceanhamnen i Helsingborg.

2012 antog staden vision Helsingborg 2030, en målbild för Helsingborg, där en av målsättningarna är att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2030. Genom att ställa miljökrav på fordon och drivmedel och på så sätt öka antalet elbilar i våra avtal så förbättrar vi luftkvaliteten i staden. Vilket i sin tur förbättrar helsingborgarnas hälsa. 

I Helsingborg finns alla förutsättningar för att göra ditt evenemang, möte eller kongress hållbart. Det mesta är inom gångavstånd och merparten av stadens hotell, anläggningar och företag arbetar med hållbarhet i sitt erbjudande till dig som kund. Genom att arbeta strukturerat med hållbarhet under ett evenemang skapas mervärden för deltagare, besökare och partners. 

 I en socialt hållbar stad är gemenskap, jämlikhet, tolerans och trygghet centralt. Trygghet i det offentliga rummet är en prioriterad fråga i Helsingborg och sedan 2016 är vi anslutna till Purple Flag. Det är en samverkansmodell som synliggör städer som på ett framgångsrikt sätt arbetar med att förbättra upplevelsen av säkerhet, tillgänglighet, utbud och utemiljöer.