Om oss

Helsingborg Convention & Event Bureau (HCEB) arbetar för att strategiskt viktiga evenemang och möten ska förläggas till Helsingborg.

HCEB arbetar framför allt för att sälja in destinationen mot mötesindustrin, idrottsorganisationer samt till kultur- och upplevelsesektorn. Detta för att utveckla staden som destination genom ett brett och attraktivt utbud, samt för att skapa viktiga turistekonomiska effekter och tillväxt. Uppdraget är övergripande för destinationen Helsingborg vilket innebär att HCEB arbetar för att åstadkomma positiva effekter för destinationen som helhet, snarare än riktat mot specifika anläggningar eller aktörer. En viktig del i uppdraget är också att på olika sätt arbeta med så kallade Legacy-frågor samt att initiera och aktivera oss i kunskapshöjande insatser som utvecklar staden som evenemangs- och mötesdestination. HCEB är en opartisk, kostnadsfri resurs som verkar för att vägleda kunden/samarbetsparten till och inom Helsingborg.

Vi är medlemmar i följande organisationer:

Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) är en ideell förening vars medlemmar är svenska Convention Bureaus. Syftet med föreningen är att Sveriges CVB:er har ett gemensamt forum där man tillsammans kan driva viktiga frågor för mötesindustrin.

Swedish Network of Event Destinations (SNED). SNED fungerar som ett nätverk för destinationer runt om i Sverige som arbetar icke-kommersiellt med publika evenemangsfrågor.

 

Ägarförhållanden

Helsingborg Convention & Event Bureau är en del av Helsingborg Arena & Scen AB som ägs av Helsingborgs stad. Förutom Helsingborg Convention & Event Bureau ingår verksamheterna Helsingborg Arena, Sofiero Slott och Slottsträdgård, Helsingborgs Konserthus och Helsingborgs Stadsteater i Helsingborg Arena & Scen AB. Bolaget finansieras till största del av offentliga medel.

Helsingborg Arena och Scen AB har bland annat i uppdrag att erbjuda stadens invånare, besökare och näringsliv möjligheter till kultur, scenkonst, evenemang och idrott. Bolaget ska ha fokus på hög beläggning och nyttjande av arenorna.