Kirurgveckan

Den 23:e Kirurgveckan, som hade devisen ”en sund vecka”, arrangerades mycket framgångsrikt i samarbete med staden, industrin och Svensk Kirurgisk Förening. 

2018 förvandlades Helsingborgs Arena till en jättestor och välfungerande kongressbyggnad, när Helsingborg för första gången hade äran att vara värd för det stora årliga, vetenskapliga och sociala mötet Kirurgveckan. 

Kirurgveckan i siffror: 

  • Mötet samlade nästan 1 500 kirurger, sjuksköterskor, medicinska sekreterare och professionella inom industrin från hela Sverige. 
  • Besöksnäringen i Helsingborg fick tillbaka 39 gånger insatsen avseende turistekonomisk konsumtion. 

Vill du arrangera ett möte eller evenemang i Helsingborg?

Välkommen att kontakta oss på Helsingborg Convention & Event Bureau så hjälper vi dig.