LUFT 2021

Vart tredje år arrangeras LUFT (Landstingens Utvecklingsarbete För Tobaksfrihet) som är Sveriges största konferens med fokus på det tobaksförebyggande arbetet.

2021 hade Helsingborg för första gången äran att stå värd för konferensen. På grund av rådande restriktioner hölls LUFT digitalt, men talarna deltog via på länk från olika platser i Sverige, övriga Norden och USA. Trots att talarna arbetar med så olika saker och var geografiskt spridda fanns ett återkommande tema i deras tal: Tobaksindustrin hittar ständigt nya vägar för att locka unga användare, vilket ställer krav på politiker att stifta lagar som skyddar både mot dagens och morgondagens produkter.

Som ett arv till staden lämnar LUFT efter sig en film ska förebygga rökning bland stadens ungdomar och DET gillar vi!