Mänskliga Rättighetsdagarna 2023

Nordens största forum för debatt och samtal om mänskliga rättigheter besökte Helsingborg hösten 2023!

Konferensen arrangeras årligen i olika städer i Sverige och syftar till att lyfta frågor om mänskliga rättigheter högre upp på den politiska dagordningen. Arrangemanget vill också bredda och fördjupa det offentliga samtalet om mänskliga rättigheter och erbjuda kunskap och metoder för praktisk tillämpning av de mänskliga rättigheterna på lokal, nationell och internationell nivå.

Mänskliga Rättighetsdagarna är ett forum initierat och arrangerat av civilsamhället och projektägare är föreningen Ordfront. Initiativet till att ansöka om att bli värdstad var ett gemensamt arbete mellan Helsingborg Convention and Event Bureau och Helsingborgs stads stadsledningsförvaltning. Helsingborgs stad är tillsammans med Region Skåne lokala värdar för arrangemanget.

Deltagare: 2120 personer varav ca 700 personer besökte Allmänhetens dag.

Programpunkter: 170

Talare: Ca 400 talare

Utställare: 72

Föreningar från Helsingborg som deltog i föreningsmässan under Allmänhetens dag: 36

Mänskliga Rättighetsdagarna genomfördes i Helsingborg Arena den 23-25 november 2023.