Ortopediveckan 2014

I april 2014 var Helsingborg stolt värdstad då Ortopediveckan ägde rum i Helsingborg Arena.

Syftet med arrangemanget är att uppdatera deltagarna om kliniska och tekniska nyheter inom ortopedi. Det är Svensk Ortopedisk Förenings mål att främja utvecklingen av ortopedin i Sverige och internationellt vilket främst sker genom att stödja och utveckla forskning och utbildning inom ämnet. I samband med föreningens årsmöte anordnas symposier och vetenskapliga föredrag. Med åren har programmet blivit allt mer omfattande och ansvaret för att arrangera årsmötet har vandrat mellan flera ortopedkliniker i landet. Ortopediveckan samlade 1 300 deltagare varav 400 läkare.