Urban Future Global Conference (UFGC) 2022

Helsingborg H22 City Expo rivstartade med att välkomna Urban Future Global Conference - Europas största kongress om hållbara städer.

Den 1–3 juni 2022 besökte kongressen Sverige för allra första gången och kom att utgöra en viktig del av H22 City Expo. Här samlades fler än 1600 deltagare från 46 olika länder i Helsingborg. Kompositionen av mötesdeltagarna var unik på så sätt att kongressen inte riktar sig till en särskild grupp utan till personer som har ett intresse för att förändra samhället till mer hållbart. Deltagarna var några av de mest briljanta urbana formgivarna, ledare, entreprenörer och stadsutvecklare för hållbara städer med syftet att mötas och dela förändringsskapande erfarenheter och diskutera hur processen med hållbarhetsförändringar inom samhället kan snabbas på.
Kongressen ägde rum i 3 dagar runtom på flertalet arenor i Helsingborg med målet för Helsingborg var att synliggöra så många innovativa och hållbara lösningar som möjligt under kongressen för att ”världen skulle ta med sig Helsingborg hem”.

 

Uppskattat antal hotellnätter: 2000
Turismekonomi:    ca 20 mkr
Utväxling:      Ca 3 ggr
Resultat: ca 4290 hotellnätter