Vatten Avlopp Kretslopp 2023

Den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp är den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med små avlopp, dagvatten och VA-planering. Varje år deltar flera hundra experter, tjänstemän och konsulter från hela Sverige för att utbyta erfarenheter, inhämta kunskap och få inspiration.

I mars bjöd VA-guiden, Helsingborgs stad, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp och Visit Skåne in till en tvådagarskonferens med fokus på vatten, avlopp och miljö ur både ett lokalt och nationellt perspektiv.

Konferensen ger möjligheten att knyta kontakter och inhämta de senaste forskningsresultaten och erfarenheterna inom små avlopp, dagvatten och VA-planering.

Konferensen genomfördes på Clarion Hotel & Congress Sea U och lockade 526 deltagare. Två expertpaneler för små avlopp svarade på deltagarnas frågor och man delade även ut Avlopp & Kretsloppspriset 2023.

På VA-utställningen visade 36 olika företag sina produkter och tjänster inom små avlopp, dagvatten och VA-planering och flest röster fick FANN VA-Teknik som vann ”Årets monter 2023”.

 

Vad passar väl bättre än att kallbada när man är i Helsingborg? 34 kallbadande konferensdeltagare deltog även i det populära VA-doppet, en härlig aktivitet för de morgonpigga konferensdeltagarna.